Dostęp do metod i danych PW - ogólnouczelnianych
:: services/pw_fica module

Dostęp do metod i danych PW - ogólnouczelnianych.

Methods

naliczenia_oczekujace Zwraca naliczenia oczekujące (administrative)
rozliczenia_historia Zwraca szczegółowe informacje transakcjach (administrative)
rozliczenia_szczegoly Zwraca szczegółowe informacje transakcjach (administrative)
salda_kont Zwraca informacje o saldzie dla wskazanego studenta (administrative)

services/pw_fica/naliczenia_oczekujace

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_fica/naliczenia_oczekujace

Zwraca naliczenia oczekujące

fields optional

Default value: jednostka|opis_operacji_czesciowej|opis|kwota|waluta|data_platnosci

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca naliczenia oczekujące.

services/pw_fica/rozliczenia_historia

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_fica/rozliczenia_historia

Zwraca szczegółowe informacje transakcjach

nr_konta_umowy optional Numer konta umowy
fields optional

Default value: rodzaj_dokumentu_opis|opisopcz|opis|dataplat|kwota|waluta

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca szczegółowe informacje dotyczące danego rachunku bankowego.

services/pw_fica/rozliczenia_szczegoly

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_fica/rozliczenia_szczegoly

Zwraca szczegółowe informacje transakcjach

nr_konta_umowy optional Numer konta umowy
fields optional

Default value: opisopcz|opis|dataplat|kwota|waluta

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca szczegółowe informacje dotyczące danego rachunku bankowego.

services/pw_fica/salda_kont

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_fica/salda_kont

Zwraca informacje o saldzie dla wskazanego studenta

fields optional

Default value: nr_konta|nr_rachunku_bankowego|oznaczenie_konta|waluta|saldo

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca informacje o saldzie/saldach

USOS API ver. 7.0.3.0-0, 51dd8c6b, dirty (2024-04-02)