Dostęp do metod i danych PW - ogólnouczelnianych
:: services/pw_ankieta module

Dostęp do metod i danych PW - ogólnouczelnianych.

Methods

aktywne_ankiety_prac Zwraca wyniki ankiet - baner dla prowadzących zajęcia (administrative)
proxyPWAnkieta Call a procedure "procname" from "pw_ankietyzacja" package passing "params" list as parameters.
selectPWAnkieta Zwraca wynik zapytania SQL (administrative)

services/pw_ankieta/aktywne_ankiety_prac

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/aktywne_ankiety_prac

Zwraca wyniki ankiet - baner dla prowadzących zajęcia

fields optional

Default value: items|zaj_cyk_id|prz_kod|przedmiot|tzaj_kod|cdyd_kod|gr_nr|od_kiedy_ankieta|do_kiedy_ankieta

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - baner dla prowadzących zajęcia

services/pw_ankieta/proxyPWAnkieta

Consumer: required Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/proxyPWAnkieta

Call a procedure "procname" from "pw_ankietyzacja" package passing "params" list as parameters.

procname optional Name of a procedure from pw_ankietyzacja package to be called.
data optional JSON encoded dictionary data with a parameter: { "params": ["par1", 2, 3.0] }
multiple_procnames optional JSON encoded dictionary with a list of multiple procedures from pw_ankietyzacja package to be called under the parameter "procnames". { "procnames" : ["procedure1", "procedure2", "procedure3"]}
multiple_datas optional JSON encoded dictionary with a list of lists of parameters under key "params": { "params" : [["par1", 2, 3.0], ["par2", 3, 2.1]]}
fields optional

Default value: result

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Returns OK if operation succeeds or a message when an error occures.

services/pw_ankieta/selectPWAnkieta

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/selectPWAnkieta

Zwraca wynik zapytania SQL

query optional Surowe zapytanie SQL z zagnieżdżonymi parametrami w postaci "%s%", "%d", itp...
options optional Obiekt JSON (słownik) z parametrami zapytania w liście: "pars": ...
multiple_querys optional JSON encoded dictionary with a list of multiple queries to be called under the parameter "querys". { "querys" : ["query1", "query2", "query3"]}
multiple_options optional JSON encoded dictionary with a list of lists of parameters under key "pars": { "pars" : [["par1", 2, 3.0], ["par2", 3, 2.1]]}
fields optional

Default value: items

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wynik zapytania SQL jako kolekcję obiektów. Przykład

{ items: [ { "ID": 12, "OPIS_PL": ..., "OPIS_EN": ... }] }
USOS API ver. 7.0.3.0-1, 76759f3d, dirty (2024-05-13)