Dostęp do metod i danych PW - ogólnouczelnianych
:: services/pw_ankieta module

Dostęp do metod i danych PW - ogólnouczelnianych.

Methods

aktywne_ankiety_prac Zwraca wyniki ankiet - baner dla prowadzących zajęcia (administrative)
wyniki_ankiet Zwraca wyniki ankiet (administrative)
wyniki_ankiet_agr Zwraca wyniki ankiet - odpowiedzi zagregowane (administrative)
wyniki_ankiet_komentarze Zwraca wyniki ankiet - odpowiedzi zagregowane (administrative)
wyniki_ankiet_komentarze_osoba_przedmiot Zwraca wyniki ankiet - komentarze dla konkretnej osoby i przedmiotu (zajęć) (administrative)
wyniki_ankiet_pods_rodzaj_zajec Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie dla zajęć spełniających i niespełniających (administrative)
wyniki_ankiet_pods_spelnia_niespelnia Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie dla zajęć spełniających i niespełniających (administrative)
wyniki_ankiet_pods_zaj_jzk Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie z podziałem na rodzaj i język zajęć (administrative)
wyniki_ankiet_podsumowanie Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie (administrative)
wyniki_ankiet_pytania Zwraca pytania do ankiet (administrative)

services/pw_ankieta/aktywne_ankiety_prac

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/aktywne_ankiety_prac

Zwraca wyniki ankiet - baner dla prowadzących zajęcia

fields optional

Default value: items|zaj_cyk_id|prz_kod|przedmiot|tzaj_kod|cdyd_kod|gr_nr|od_kiedy_ankieta|do_kiedy_ankieta

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - baner dla prowadzących zajęcia

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet

Zwraca wyniki ankiet

jed_org_kod_zatr optional Kod jednostki zatrudniającej
cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki - dawca
jed_org_kod_biorca optional Kod jednostki - biorca
fields optional

Default value: items|ank_kod|ankieta|jed_org_kod_ank|cdyd_kod|jed_org_kod|jed_org_kod_biorca|jed_org_kod_zatr|imie|nazwisko|tytul_przed|tytul_po|os_id|prac_id|prz_kod|nazwa_przedmiotu|zaj_cyk_id|tzaj_kod|tzaj_opis|pytstu_id|kolejnosc|tresc|srednia|liczba_stud|liczba_ankiet|frekwencja|uwzgledniac_biorca|uwzgledniac_dawca|uwzgledniac_zatr

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_agr

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_agr

Zwraca wyniki ankiet - odpowiedzi zagregowane

cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki - dawca
jed_org_kod_biorca optional Kod jednostki - biorca
jed_org_kod_zatr optional Kod jednostki zatrudniającej
czy_uwzgl_jed_dawca optional Czy uwzględniać kod jednostki - dawca
czy_uwzgl_jed_biorca optional Czy uwzględniać kod jednostki - biorca
czy_uwzgl_jed_zatr optional Czy uwzględniać kod jednostki - zatrudniająca
czy_wyklad optional Czy zwracać wyniki dla wykładu (true; domyślnie) czy dla reszty zajęć (false)
udzialDwoj optional Wariant wyników - null: wyniki regularne, wartość - nazwa widoku (udział 2)
os_id optional Jeśli podany, wówczas wyniki dla konkretnego NA
fields optional

Default value: items|ank_kod|ankieta|jed_org_kod_ank|cdyd_kod|jed_org_kod|jed_org_kod_biorca|jed_org_kod_zatr|imie|nazwisko|tytul_przed|tytul_po|os_id|prac_id|prz_kod|nazwa_przedmiotu|zaj_cyk_id|tzaj_kod|tzaj_opis|pytanie|liczba_stud|liczba_ankiet|frekwencja|uwzgledniac_biorca|uwzgledniac_dawca|uwzgledniac_zatr

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_komentarze

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_komentarze

Zwraca wyniki ankiet - odpowiedzi zagregowane

cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki - dawca
jed_org_kod_biorca optional Kod jednostki - biorca
jed_org_kod_zatr optional Kod jednostki zatrudniającej
os_id optional Czy dać komentarze dla zalogowanej osoby (true/false)
uwzgledniac_dawca optional Czy uwzględniać dawcę
uwzgledniac_biorca optional Czy uwzględniać biorcę
uwzgledniac_zatr optional Czy uwzględniać jednostkę zatrudniającą
fields optional

Default value: items|prac_id|os_id|prz_kod|nazwa_przedmiotu|tzaj_kod|tzaj_opis|tresc|imie|nazwisko|tytul_przed|tytul_po

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - komentarze

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_komentarze_osoba_przedmiot

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_komentarze_osoba_przedmiot

Zwraca wyniki ankiet - komentarze dla konkretnej osoby i przedmiotu (zajęć)

cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki - dawca
jed_org_kod_biorca optional Kod jednostki - biorca
jed_org_kod_zatr optional Kod jednostki zatrudniającej
prz_kod optional Kod przedmiotu
tzaj_kod optional Kod rodzaju zajęć
prac_id optional ID pracownika
fields optional

Default value: items|prac_id|os_id|prz_kod|nazwa_przedmiotu|tzaj_kod|tzaj_opis|tresc|imie|nazwisko|tytul_przed|tytul_po

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - komentarze dla wybranego przedmiotu i osoby

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pods_rodzaj_zajec

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pods_rodzaj_zajec

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie dla zajęć spełniających i niespełniających

cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki
czyJezyk optional Czy uwzględniać język zajęć
rodzaj optional Rodzaj jednostki (dawca/biorca/zart)
fields optional

Default value: items|tzaj_kod|tzaj_opis|kolejnosc|srednia|jezyk

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie dla zajęć spełniających i niespełniających

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pods_spelnia_niespelnia

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pods_spelnia_niespelnia

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie dla zajęć spełniających i niespełniających

cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki
czyJezyk optional Czy uwzględniać język zajęć
rodzaj optional Rodzaj jednostki (dawca/biorca/zart)
fields optional

Default value: items|tzaj_kod|tzaj_opis|spelniajace|niespelniajace

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie dla zajęć spełniających i niespełniających

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pods_zaj_jzk

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pods_zaj_jzk

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie z podziałem na rodzaj i język zajęć

cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki
rodzaj optional Rodzaj jednostki (dawca/biorca/zart)
fields optional

Default value: items|tzaj_kod|tzaj_opis|liczba_stud|liczba_ankiet|odzew

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_podsumowanie

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_podsumowanie

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie

cdyd_kod optional Kod cyklu dydaktycznego
jed_org_kod optional Kod jednostki
rodzaj optional Rodzaj jednostki (dawca/biorca/zart)
fields optional

Default value: items|tzaj_kod|tzaj_opis|liczba_stud|liczba_ankiet|odzew

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet - podsumowanie

services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pytania

Administrative: This method requires a proper Administrative Consumer Key. Contact us to get one.

Consumer: required (administrative) Token: optional Scopes: n/a SSL: required
https://apps.usos.pw.edu.pl/services/pw_ankieta/wyniki_ankiet_pytania

Zwraca pytania do ankiet

cdyd_kod required Kod cyklu dydaktycznego
fields optional

Default value: items|kolejnosc|tresc|tzaj_kod

Selector of result fields you are interested in. The selector may contain any subset of fields, which are described in the returns section.

format optional

Default value: json

Format in which to return values. See supported output formats.

callback optional

Required only if you've chosen jsonp as a return format.

Plus required standard OAuth Consumer signing arguments: oauth_consumer_key, oauth_nonce, oauth_timestamp, oauth_signature, oauth_signature_method, oauth_version. Plus optional oauth_token for Token authorization.

Returned value:

Zwraca wyniki ankiet

USOS API ver. 7.0.0.0-3, 7e7ffb21, dirty (2023-11-30)